GalleryMedlemsside

Medlemsinfo Gravdal Båtforening


I år (2021) blir det båtoppsett lørdag 30 oktober kl 08:00 Båteiere må ha opplagsutstyr klart på forhånd
 

Vi sender i år ut Årsberetningen pr mail. Dette blant annet fordi de senere år har vi erfart at posten tar mye lengre tid sammenlignet med tidligere. Vi har opplevd at enkelte mottar Årsberetningen siste dagen før Årsmøtet noe som er uheldig for alle parter. Hvis du likevel ønsker Årsberetningen tilsendt pr post gir du oss beskjed på denne mailen og vi sender denne til deg pr post.

 

Årsberetningen vil også legges ut i klubbhuset hvor dem som ønsker kan hente denne. I tillegg vil det deles ut årsberetninger på Årsmøtet.

Som alltid må en fylle ut «Båtkortet» hvis en ønsker båtplass sommeren 2021 og levere dette inn på Årsmøtet. Eventuelt kan «Båtkortet» sendes til foreningen på annen måte.

Vi har fremdeles noen ledige boder til medlemmer som er interessert i dette. En fyller da ut eget kort (se vedlegg) og leverer dette inn på Årsmøtet. Eventuelt sendes dette til foreningen på annen måte.

Ledige boder vil bli delt ut i rekkefølge etter ansiennitet. Dette vil skje etter Årsmøtet etter nærmere avtale. Hvis noe er uklart er det bare å ta kontakt.

 


 

Vennlig hilsen

Styret i Gravdal Båtforening.