About

Gravdal Båtforening holder til i Gravdal på Laksevåg

Vakthold med Kamraovervåking

Låst område med bom.

5 min til buss Bergen sentrum.

Fint turområde til Kvarven og Lyderhorn.

Litt trangt i havnen, faste plasser er begrenset til ca. 32 fot.

Stille og rolig havn.Beliggenhet: Bergen kommune, Gravdal

Gravdalsveien 171.

5163 Laksevåg


N60.23.490 E005.15.636


Historikk Gravdal


Bakgrunn: Gravdal gård ble trolig ryddet på 600-tallet. Den er nevnt i sagaene, første gang i 1163. Sikre data om mølledrift fra 1200-tallet (eldste kjente i Bergen sammen med møllene i Muleelven). Fra 1500-tallet eid av kjente bergenske byborgere. Første del av nåværende bygning oppført som herregård av tysk/norsk oberstløytnant ca. 1745. Huset utvidet og påbygd en etasje av bergenskjøpmannen August Konow, antagelig på 1840-tallet. Brukt som sommerbolig/lystgård.


1899–1905: Forsvaret ervervet Gravdal gård med tilhørende bygninger, Gravdalsvassdraget og gården Bakken. Hovedhus i bruk som kaserne og underoffisersskole for sikkerrhetsbesetning i Festningsartilleriet og Mineforsvaret. Boliger for befal ble innredet i eksisterende bebyggelse. To nye boliger satt opp for Minevesenets administrasjonsspersonell. Verksteder, intendanturmagasin/depoter, telefonsentral mv. innredet bl.a. i eldre møllebygning. 45 m kai og to kullskur for Marinens torpedobåter anlagt i bukten i 1899.


Havn og området rundt ble kjøpt av Gravdal Båtforening i 1993 og eies av medlemmene i båtforeningen.

Vi er pr 31.12.2016 105 medlemmer.